Contact CJG tijdens Corona-crisis

Puber

Contact met onze medewerkers

Ter bescherming van jouw en onze gezondheid werken onze CJG- en zorgprofessionals zoveel als mogelijk vanuit huis. Dit houdt in dat er geen huisbezoeken plaats vinden maar afspraken zoveel als mogelijk telefonisch door zullen gaan. Indien nodig worden afspraken verzet tot vooralsnog na de datum van 28 april.

Alleen in zeer dringende situaties waarin er sprake is van veiligheidsrisico’s, zal eventueel huisbezoek plaats kunnen vinden. Dit beoordeelt de professional op basis van wat jij aan informatie geeft in samenspraak met zijn of haar leidinggevende. Voorwaarde hierbij is in ieder geval dat zowel de  professional als jij zelf zonder gezondheidsklachten zijn.  De zorgprofessional zal daarom vooraf altijd informeren naar mogelijke gezondheidsklachten bij u.

 

Jouw CJG-professional/zorgprofessional is gewoon bereikbaar op haar of zijn 06 nummer op de werkdagen die bij jou bekend zijn of via de telefoonnummer van het CJG in jouw gemeente.

Deze maatregelen gelden voorlopig tot en met 28 april en worden naar aanleiding van nieuwe actualiteit geüpdate.

 

Hulp nodig?

Naarmate de crisis voortduurt en kinderen langer thuiszitten kunnen we ons voorstellen dat er onder bepaalde omstandigheden thuis spanningen ontstaan. Dat kan leiden tot erg vervelende  situaties. De gemeente helpt bij het zoeken naar naar oplossingen die bij jouw situatie passen.

In sommige gevallen kan opvang, onderwijs of begeleiding buitenshuis nodig zijn. Neem in dat geval contact op met de mentor of intern begeleider van de school van jouw kinderen of rechtstreeks met het team jeugd van de gemeente.

 

Gemeente Delfzijl:                        Gemeente Appingedam                             Gemeente Loppersum

0596 – 63 99 99                           0596-691270                                                0596-548200

sociaalplein@delfzijl.nl                 info@damsterzorgbalie.nl                           info@cjgdal.nl

 

Hulp nodig of vragen?