Naar het voortgezet onderwijs… leuk? Echt niet!

Logo Plezier naar School

Weer met plezier naar school; aanstaande brugklassers leren zich weerbaar op te stellen

Weinig vrienden, gepest worden of vaak ruzie met leeftijdgenoten. Voor de aanstaande brugklasser die zich hierin herkent wordt de zomercursus ‘Plezier op School’ gegeven.

In deze tweedaagse cursus leren kinderen hoe ze contact kunnen leggen met andere kinderen, opkomen voor zichzelf en hoe ze kunnen omgaan met pesten. Op een speelse manier wordt er met de kinderen gewerkt. Kinderen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen, worden minder gepest en hebben meer vrienden.

Juist de overgang naar het voortgezet onderwijs blijkt een geschikt moment om de kinderen te trainen in de omgang met anderen. De basisschool periode is afgesloten, de leerlingen gaan niet meer terug naar deze situatie. Ze krijgen een nieuwe kans en worden niet gehinderd door de oude groep. Juist in het begin van een nieuwe klas, geeft dit leerlingen een betere kans.

Daarom start een cursus ‘Plezier op School’ voor aanstaande brugklassers in de zomervakantie.

De cursus ‘Plezier op School’ wordt gegeven in de laatste week van de zomervakantie. Dit is op 30 en 31 augustus 2017 waarschijnlijk op het Eemsdeltacollege, Sikkel 3 in Delfzijl. ‘Plezier op School’ wordt gefinancierd door de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum; deelname is daarom kosteloos.

 

In de 2-daagse zomercursus leren kinderen:

 • Omgaan met spannende momenten
 • Anders denken over zichzelf met helpende gedachten
 • Anderen aan kijken, stevig staan en duidelijk praten
 • Een praatje maken
 • Nee – zeggen, hun mening geven, omgaan met kritiek
 • Omgaan met pesten
 • Zich voorbereiden op de 1e schooldag

 

Voor welke aanstaande brugklassers?

Voor kinderen die op de basisschool:

 • Geplaagd en gepest worden
 • Moeilijk vriendjes / vriendinnetjes kunnen krijgen
 • Geen nee durven zeggen
 • Vaak ruzie hebben zonder dat ze dat willen
 • Vaak alleen staan

Op deze manier hopen we te bereiken dat deze jongeren voorbereid aan het voortgezet onderwijs kunnen beginnen, zich meer op hun gemak zullen voelen tussen leeftijdgenoten en daardoor een betere start maken. De cursus bestaat uit vele leuke oefeningen voor de leerlingen. Er zijn twee trainers om de leerlingen te begeleiden.

Intakegesprek en informatieavond

Na aanmelding volgt een intakegesprek met de trainers die de cursus gaan geven.

En op 28 augustus vindt er een informatieavond voor ouders plaats (tijd: 19.30 uur). Meer informatie wordt de ouders gegeven voorafgaand aan deze avond.

Aanmelding

Aanmelden voor ‘Plezier op School’ kan door het aanmeldingsformulier te mailen naar irma.janssens@ggd.groningen.nl of op te sturen naar:

CJG DAL

T.a.v. Dagmar Slager

Postbus 25

9919 ZG Loppersum

 

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Lydia Brookman, tel. 06 – 256 358 20 of

met Dagmar Slager 0596-548200.