Over het CJG

heart

U kunt bij het CJG terecht voor alle jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermishandeling, geestelijke gezondheidszorg (Jeugd-GGZ) en zorg voor kinderen met een lichte verstandelijke beperking. Daarnaast kunt u ook voor vragen over opvoeding terecht bij het CJG.

Samenwerking

Het CJG is een grote samenwerking tussen lokale partijen. Het aanbod van deze organisaties voor ouders/verzorgers van kinderen wordt gebundeld in het CJG. Op deze manier willen de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum voor ouders/verzorgers, kinderen, jongeren en professionals een beter overzicht van het aanbod creëren en het gemakkelijker maken om informatie en advies te krijgen.

Ondersteuning en advies

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is verantwoordelijk voor alle jeugd- en opvoedhulp, het geven van informatie en advies over alles wat te maken heeft met opvoeden, opgroeien en ontwikkeling. Soms is informatie en advies niet voldoende. De medewerkers van het CJG gaan dan in gesprek met u en zoeken samen met u naar passende ondersteuning. Het CJG moet de zorg die geboden wordt coördineren, zodat in één gezin één professional verantwoordelijk is voor de afstemming van zorg. Deze professional is meteen ook de contactpersoon voor het gezin.

Het CJG biedt ook ondersteuning in de vorm van lichte pedagogische hulp. Het gaat dan met name om lezingen en scholingen over opvoedthema’s, cursussen, training en coaching. Op die manier kan het CJG voorkomen dat kleine problemen grote problemen worden die uiteindelijk bij de jeugdhulpverlening terechtkomen.

Signalering 

Het CJG is ook verantwoordelijk voor een goede signalering in de gemeente. Mensen die werken met kinderen (professionals) moeten in staat zijn om te kunnen zien aan een kind/jongere dat het niet goed gaat. Als er iets niet goed gaat in de ontwikkeling van kinderen dan moet dit besproken worden met de ouders. Op basis van de signalen gaan de professionals in gesprek met ouders. Om ervoor te zorgen dat de professionals goed en op tijd blijven signaleren wordt er door de projectgroep RAAK een cursus gegeven aan medewerkers van de kinderopvang en peuterspeelzalen en aan leerkrachten van het basis- en voortgezet onderwijs.

Zorg voor Jeugd Groningen (ZvJG)

Klik hier.

Hulp nodig of vragen?